Neformalna edukacija


2012. // Ministarstvo Uprave Republike Hrvatske

Državni stručni ispit – stečena svjedodžba o položenom općem dijelu, te posebnom dijelu iz komunalnog gospodarstva za radno mjesto višeg stručnog suradnika. Tema posebnog dijela: Obračun i izdavanje rješenja o komunalnom doprinosu. // svjedodžba


2011. // Poduzetnički centar Belišće

Seminar Poslovni plan – predavanje je ispred Poduzetničkog centra Belišće održao g. Zlatko Ištvanović, dipl. oec.


2007. // Udruga za kreativan razvoj Portal Alfa iz Belišća

U radionici u trajanju od 35 sati uspješno sam savladao i usvojio izradu poslovnih i osobnih umnih mapa. Radionicu je održao g. Milan Grković.


2006. // Udruga za kreativni razvoj SLAP Osijek 

U radionici u trajanju od 20 sati polaznici radionice su usvojili znanja postavljanja vizije, misije i ciljeva, strukture projekta, faze projekta, planiranja i kontrole, izrade proračuna, monitoringa i evaluacija – postavljanje KPI (ključnih pokazatelja provedbe). Radionicu je održala gđa. Sonja Vuković, dipl oec.