Formalna edukacija


2023. // Učilište Slađana Dabro

Tečaj: Osposobljavanje za pomoćnog kuhara

Obrađene nastavne cjeline:

 • Osnove higijene
 • Osnove poznavanja robe i namirnica
 • Ugostiteljska oprema
 • Osnove kuharstva
 • Zaštita na radu
 • Praktična nastava u restoranu “Plus”u Osijeku

 

Trajanje tečaja: 40 sati teorijske i 160 sati praktične nastave


2018. // Pučko otvoreno učilište Algebra

Tečaj: Voditelj izradbe i provedbe projekata financiranih iz EU fondova

Obrađene nastavne cjeline:

 • EU fondovi i uvod u upravljanje EU projektima
 • Pristup logičke matrice projekta
 • Priprema projektne aplikacije
 • Izrada proračuna projekta
 • Osnove uspješne provedbe projekta
 • Vježbe i izrada seminarskog rada

 

Trajanje tečaja: 120 sati


2014., 2016. // Škola informatike i managementa “Edunova

Tečaj: web dizajner

Obrađene nastavne cjeline:

 • Uvod – osnove
 • HTML (hypertext markup language)
 • Korištenje alata za izradu Web stranica
 • Korištenje alata za obradu slike
 • Web animacije
 • Izrada Web projekta

 

Trajanje tečaja: 155 sati


2010. // Sveučilište J. J. Strossmayera, Ekonomski fakultet u Osijeku

Zanimanje: diplomirani ekonomist
Smjer: financijski menadžment

2003. // Srednja škola Valpovo, Ekonomska škola

Zanimanje: ekonomski tehničar